Zware metalen in mosselen van de Belgische kust (1979-1997)

Affordable Access

Zware metalen in mosselen van de Belgische kust (1979-1997)

Authors
  • W. Vyncke
  • P. Roose
  • M. Guns
  • P. Van Hoeyweghen
  • M. Hoenig
Keywords

Abstract

A>h A.06.00/170 :.RIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling CENTRUM VOOR ONDERZOEKCENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG IN DIERGENEESKUNDE EN ONDERZOEK-GENT AGROCHEMIE DEPARTEMENT ZEEVISSERIJ Tervuren Oostende 223118 Zware metalen in mosselen van de c A ".Ï M * >si ,\ ^ Belgische kust (1979-1997) ^-&J- / -~j--^..__»^^M Vlaains instituut voor de Zee fSsndws Msfina lasütut* W. VYNCKE, P. ROOSE (DVZ, Oostende) M. GUNS, P. VAN HOEYWEGHEN M. HOENIG (CODA, Tervuren) ^ ^ _^^ "--au PROVINQAAL ^EILIGHEIDSINSTITUUT\fSl Bibliotheek ^o^0^. . / A^ ^,^.00,^Inschrijvingsnr t Classificatienr. tf%Xs^ 3 s> ^ Mededelingen van het Departement Zeevisserijl (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent) Publicatie nr. 250 - D/1999/0889/1. PVI ANTWERPEN t- ^ ï-*A ï-^flïV^. /». 00000004960 A / r- - Samenvatting Wilde mosselen werden van 1979 tot 1992 ieder jaar op drie plaatsen bemonsterd, nl. te Nieuwpoort (strandhoofd te Nieuvvpoort-Bad), Oostende (strandhoofd ter hoogte van de hippodroom) en Blankenberge (pier). Vanaf 1993 werd ook een strandhoofd ter hoogte van Knokke in het onderzoek betrokken. Van 1979 tot 1981 werden mengmonsters van de totale aanwezige populatie genomen. Vanaf 1982 werden vier categorieën mosselen gaande van 2 tot 6 cm gescheiden onderzocht teneinde de invloed van de lengte te kunnen bepalen. Kwik, cadmium, lood, koper, zink en arseen werden gedoseerd. Met uitzondering van koper en arseen bleken de concentraties aan zware metalen in een periode van achttien jaar met 54 tot 75 % gedaald te zijn. Alleen bij cadmium had de lengte van de mossel hierbij een significante invloed ; de kleinere dieren vertoonden een lagere concentratie. Wat de plaats betreft gaven kwik, cadmium en arseen in de bestudeerde periode significante verschillen aan. Voor kwik en cadmium bleek Nieuwpoort de laagste waarden te vertonen. Voor arseen was dit in Blankenberge het geval. De gemiddelde gehalten van de laatste drie jaren werden als de « ac

Report this publication

Statistics

Seen <100 times