Affordable Access

Zvezdni jezik Hlebnikova

Authors
  • Bačurina, Radha
Publication Date
Nov 03, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo predstavlja delo Velimirja Hlebnikova, in sicer se osredotoča na zvezdni jezik. V prvem delu je na kratko predstavljen sam avtor, njegovo življenje in ustvarjalna pot. Nadalje je pozornost namenjena predstavitvi Hlebnikovovih zaumnih načinov besednega ustvarjanja oziroma pristopov k besedi kot takšni, med katerimi je tudi zvezdni jezik. Po mnenju Hlebnikova je zvezdni jezik tisti, ki bo razumljiv celotni "zemeljski krogli". V nadaljevanju so tako podrobneje opisani zvezdni jezik in njegove značilnosti ter abeceda razuma. Predstavljen je tudi vidik, ki se navezuje na mitološko mišljenje in "vero štirih razsežnosti" ter povezavo med prostorom in časom, o kateri je pisal že sam Hlebnikov. / Master's thesis presents the work of Velimir Khlebnikov with the focus on his poetical language exploration and language practice, called the "star language". We briefly present the author's life and his work, after that our focal point is Khlebnikov's trans-mental language - "zaum", his methods of word creation or approaches to the "word as such". According to Khlebnikov, the "star language" presents the universal language, which will be understood by all inhabitants of the "Earth sphere". Furthermore, we give our attention to the detailed description of the "star language" and "alphabet of the mind". The aspect, which relates to mythological thinking and the "faith of the four dimensions", as well as the connection between space and time, about which was already written by the Khlebnikov himself, is also presented.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times