Affordable Access

Zpřístupnění služby Telegram pro nevidomé uživatele / Making Telegram service accessible to blind users

Authors
  • hruška, martin
Publication Date
Aug 24, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem a implementací Android chatovací aplikace komunikující s chatovací službou Telegram a uzpůsobené potřebám nevidomým uživatelům. V rámci analýzy jsou vyhodnoceny funkční požadavky, které jsou později využity k návrhu struktury aplikace a její implementaci. Výsledná aplikace je poté otestována zrakově postíženými uživateli za účelem získání poznatků, které budou využity k jejímu budoucímu vývoji. / This bachelor's thesis deals with an analysis of requirements, design and implementation of Android chat application which is communicating with the Telegram chat service and is adapted to the needs of blind users. As part of the analysis, there is an evaluation of functional requirements which are later used to design the structure of the application and to its implementation. The resulting application is then tested by visually impaired users in order to gain knowledge that will be used for its future development.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times