Affordable Access

Zlepšování procesů v logistice / Logistic processes improvement

Authors
  • fritsche, klára
Publication Date
Feb 05, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Teoretická část se zaměřuje na praktiky a filosofii Toyota Production System, na typy základních i pokročilých metod Kaizen a na jejich implementaci v oddělení logistiky. Dále vymezuje základ-ní logistické pojmy a základy měření procesů. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu logistic-kých procesů, jejich mapováním a navržením možných zlepšení v sou-vislosti s metodou Kaizen ve výrobním podniku Toyota Peugeot Ci-troen Automobile Czech, s.r.o. založeném na principu Toyota Produ-ction System. / The theoretical part focuses on the practices and philosophy of the Toyota Production System, the types of basic and advanced Kai-zen methods and their implementation in the Logistics department. Furthermore, the theoretical part focuses on definition of logis-tics concepts and process measurements methods. In the practical part, the current situation of logistics process-es is analysed. Processes are mapped and possible changes in ac-cordance with the kaizen method are suggested in a plant of Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. based on the Toyota Pro-duction System principles.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times