Affordable Access

Zlepšování administrativních procesů ve vzdělávací společnosti / Improvement of Administrative Processes in Educational Company

Authors
  • Kublák, Dominik
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce na téma „Zlepšení administrativních procesů ve vzdělávací společnosti“ je zaměřena na vypracování návrhu na zefektivnění procesu přípravy lektorského týmu na realizaci zakázky. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky optimalizace procesů a popisem nástrojů, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. Praktická část je zaměřena na analýzu procesů, na jejímž základě je následně navrhnuto optimalizační řešení. / This bachelor thesis on the topic „Improvement of Administrative Processes in Educational Company“ is focused on developing a proposal to improvement of the process of preparing the lecturer team to execution of the contract. The theoretical part deals with introduction to the issue of proces optimization and a description of tools that can achieve this goal. The practical part is focused on the analysis of processes, on the basis of which an optimization solution is subsequently proposed. / 639 - Katedra managementu kvality / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times