Affordable Access

Zkvalitnění systému výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti / Improvement of the Quality of Employee Selection in a Chosen Company

Authors
  • Maděryčová, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je zhodnocení stávajícího systému výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti a následně doporučit návrhy pro zkvalitnění systému. Práce je složena ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. V teoretické části je uvedena metodika a metody zpracování diplomové práce, problematika řízení lidských zdrojů, získávání zaměstnanců a výběru zaměstnanců. Praktická část diplomové práce se věnuje popisu a zhodnocení systémů výběru zaměstnanců. Ke zhodnocení stávajícího systému byly využity informace poskytnuté během rozhovoru s vybranými zaměstnanci společnosti a následně bylo provedeno dotazníkové šetření. Na závěr jsou uvedeny návrhy a doporučení pro zkvalitnění stávajících procesů výběru zaměstnanců. / The thesis is focused on evaluating the existing system of employees selection in an organization and recommend suggestions for improving the system. The thesis consists of two parts, namely the theoretical part and the application part. The theoretical part of the methodology and methods of processing the thesis, the issue of human resources management, recruitment and employee selection. Practical part deals with description and evaluation of employee selection. For evaluate the existing system was used the information provided by the interview with a sample employees and by the questionnaires for employees. In conclusion, there are suggestions and recommendations for improving the quality of existing processes of employees selection. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times