Affordable Access

Získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané projektové společnosti / Recruitment and selection of employees in a specific project company

Authors
  • pietsch, jan
Publication Date
Jun 21, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá personálním řízením ve společnosti, konkrétněji personálními činnostmi s detailním zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část má za cíl vymezení základních pojmů z oblasti personálního řízení se zaměřením na metody získávání a výběru zaměstnanců. V praktické části je představena společnost SUDOP Praha a.s. a její metody pro získávání a výběr zaměstnanců. Za použití zvolených výzkumných technik byla provedena analýza firemních procesů zabývajících se získáváním a výběrem zaměstnanců. Cílem je zjištění příčin nedostatku zaměstnanců a navržení optimalizačních opatření. / The thesis deals with the topic of staff management in a company, more specifically with human resources management with a detailed focus on the recruitment and selection process. The theoretical part aims to define the basic concepts of staff management, mainly regarding the various methods of recruiting and selecting future employees. In the practical part of this thesis, the company SUDOP Praha, a.s. a Joint-stock logistical engineering company, is presented along with its own recruitment and selecting methods. Using specific research techniques, it describes the various processes involved during said recruiting and evaluating efforts. The aim is to identify the causes of staff shortages and to propose possible optimalization measures.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times