Affordable Access

Získávání a výběr zaměstnanců v malé a velké společnosti / Employee Recruitment and Selection in a Small and Large Company

Authors
  • šichtová, michaela
Publication Date
Jun 13, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce analyzuje získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané malé a velké společnosti s cílem posoudit a porovnat stávající po-stupy, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout možné změny. Teoretická část nejprve definuje procesy předcházející získává-ní a výběru zaměstnanců a následně procesy získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část obsahuje představení společností a analýzu získávání a výběru zaměstnanců ve společnostech. Výsledkem jsou návrhy na změny a doporučení ke zlepšení získávání a výběru zaměstnanců ve společnostech. / The bachelor’s thesis analyses the employee recruitment and selection in a small and large company to assess and compare existing practices, identify possible opportunities for improvement and suggest possible changes. The theoretical part first defines the processes preceding the employee recruitment and selection and then the processes of employee recruitment and selection. The practical part contains the introduction of companies and analysis the employee recruitment and selection in companies. The result is proposals of changes and recommendations to improve the employee recruitment and selection in companies.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times