Affordable Access

Získávání a výběr zaměstnanců / Employee Recruitment and Selection

Authors
  • klierová, lenka
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání a výběr zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané společnosti, posoudit a porovnat uplatňované postupy v jednotlivých prodejnách, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část obsahuje východiska získávání a výběru zaměstnanců, kterými jsou plánování lidských zdrojů a analýza pracovních míst. Dále obsahuje podmínky a metody získávání zaměstnanců, a také kritéria a metody výběru zaměstnanců. Praktická část zahrnuje představení společnosti, výzkumné šetření pomocí dotazníků a rozhovoru, dále vypracované návrhy a doporučení na zlepšení získávání a výběru zaměstnanců pro společnost. / The Bachelor thesis focuses on recruitment and selection of employees. The aim of the work is to analyse the recruitment and the selection of employees in a selected company, to analyse and compare implemented procedures in individual stores, to define eventual opportunities for improvement and to suggest suitable solutions. The theoretical part contains the starting points for recruiting and selecting of employees which means the planning of human resources and the analysis of work positions. It also contains the conditions and methods of hiring of employees. The practical part includes the introduction of the company, a survey by means of questionnaires and an interview, then the elaboration of proposals and recommendations for improving the recruitment and the selection of employees for the company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times