Affordable Access

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci / Employee Recruitment, Selection and Adaptation in the Organization

Authors
  • rafajová, anna
Publication Date
Jun 18, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je analyzovat procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, zhodnotit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout změny se zaměřením na snížení odchodů zaměstnanců v dané organizaci. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, principy a postupy týkající se získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. V praktické části je představena vybraná organizace, analyzovány procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců, vyhodnocení dotazníkového šetření a vypracovány návrhy na změny a zlepšení. / The main aim of the thesis is to analyse the processes of recruitment, selection and adaptation of employees in a selected organization. Furthermore, to assess the current situation and identify opportunities for improvement and to propose changes with a view to reduce the number of employees leaving the organization. The theoretical part includes the basic concepts of the processes of acquisition, selection and adaptation. In the practical part are analysed individual processes and methods used in them. It also includes a questionnaire survey conducted within the organization with proposals for changes aimed at reducing the departure of employees from the organization.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times