Affordable Access

Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah

Authors
  • Zavrl, Špela
Publication Date
Aug 23, 2017
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu poročamo o zgodnjem poučevanju računalništva v Angliji. Anglija je prva država v Evropski uniji, ki je uvedla obvezen pouk računalništva v vseh razredih osnovne šole ter s svojim izobraževalnim sistemom na področju računalništva sledi najsodobnejšim svetovnim smernicam. Pred obravnavo zgodnjega poučevanja računalništva v Angliji, najprej predstavimo razvoj in okoliščine predmeta računalništvo v Sloveniji, ki zaostaja za ostalimi državami zaradi usmerjenosti v uporabo digitalne tehnologije, slabo obravnavanih računalniških vsebin, premajhne količine ur namenjene pouku ter prepozne umestitve v predmetnik. Sledi opis pojma zgodnjega poučevanja računalništva, ki je v sodobnem svetu nujno potrebno za boljši in hitrejši razvoj računalniškega razmišljanja. Nato se osredotočimo na poučevanje računalništva v Angliji, kjer poročamo o trenutnem angleškem izobraževalnem sistemu, o pomembnih mejnikih in dogodkih v zgodovini na področju računalništva, ki so pripomogli k preoblikovanju kurikuluma, o izobraženosti učiteljev ter o morebitnih izvenšolskih dejavnostih na področju računalništva. Sledijo lastna opažanja in izkušnje o zgodnjem poučevanju računalništva v Angliji, ki sem jih pridobila s pomočjo opravljanja tri mesečne prakse na eni izmed tamkajšnjih šol. Poročam o delu ter delovnem okolju učitelja računalništva, analiziram pouk računalništva ter navedem primer realizirane učne ure. Zapišem tudi krajše poročilo o projektih in izobraževanjih, ki sem se jih udeležila v okviru praktičnega usposabljanja. Nazadnje s pomočjo strokovne literature in lastne prakse primerjam angleški in slovenski izobraževalni sistem na področju računalništva in raziščem morebitne možnosti o prenosu zgodnjega poučevanja računalništva v prvo triletje slovenskih osnovnih šol.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times