Affordable Access

Zgodbe zaznamovanih z zasvojenostjo

Authors
  • Stariha, Patricija
Publication Date
Aug 27, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrskega dela je na polje znanega o zasvojenostih dodati vpogled v doživljanja ekspertov iz izkušenj. Zanimalo me je, kakšne so izkušnje mojih sogovornikov z različnimi oblikami pomoči, kakšne strategije imajo razvite za soočanje z življenjskimi izzivi in kaj jim daje moč, da vztrajajo. Z izbrano temo sem hkrati želela osvetliti delovanje uporabniške samoorganizirane skupine za samopomoč Kr' mi in izkušnje njenih članov s skupino. V teoretičnem uvodu predstavim pojav zasvojenosti, razloge za nastanek zasvojenosti, posledice, ki jih le-ta pusti na posamezniku in opišem, katere so znane oblike pomoči ljudem, ki se osvobajajo od zasvojenosti. V nadaljevanju pozornost posvečam ranljivim posameznikom in skupinam, mehanizmom socialnega izključevanja ter kako se to odraža na ljudeh, ki imajo težave z zasvojenostmi. Zatem se navežem na pomen emancipacije v socialnem delu in predstavim koncepte ter metode dela, za katere menim, da so v pomoč pri delu z ljudmi, ki imajo težave z zasvojenostjo. Nazadnje obravnavam koncept samopomoči s fokusom na značilnostih in namenu skupin za samopomoč. Opravila sem kvalitativno raziskavo. S triangulacijo podatkov iz poglobljenih intervjujev z dvema članoma in tremi članicami skupine za samopomoč Kr' mi ter iz lastnih dnevniških zapisov sem dobila odgovore na zgoraj omenjene teme raziskovanja. Ugotovila sem, da je mojim sogovornikom v procesu osvobajanja od zasvojenosti pomembno, da se upošteva njihova perspektiva, da se ne počutijo omejeni in nadzorovani, temveč sprejeti. Vir koristnega znanja so jim v veliki meri pripovedi ekspertov iz izkušenj. Sogovorniki podporo bližnjih doživljajo kot najpomembnejši vir moči. Poleg socialnih mrež kot vir moči omenjajo navade in karakterne lastnosti, ki jih imajo, ter aktivnosti, ki jih radi počnejo. Pomembno vlogo tako pri vzdrževanju abstinence kot pri soočanju s vsakdanjimi izzivi pripišejo skupini za samopomoč Kr' mi. Skupina od avgusta 2019 dalje izvaja neformalna srečanja v naravi, ki potekajo na različnih lokacijah Slovenije. Skupina je nastala kot odgovor na nezadostne formalne oblike pomoči. Člani skupino doživljajo kot vir znanja, prostor za druženje in izmenjavo izkušenj, pomeni jim športno aktivnost in vzpostavljanje novih življenjskih rutin in navad.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times