Affordable Access

Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja

Authors
  • Krajnc, Tina
Publication Date
Sep 14, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Začetek mojega diplomskega dela je spodbudila želja po raziskovanju lokalne pripovedne dediščine, ki s svojimi zanimivimi in včasih nenavadnimi zgodbami že vrsto let buri mojo domišljijo. Dodatno doživetje zanimivih zgodb mi od nekdaj predstavljajo tudi ilustracije, ki jih spremljajo. Književna ilustracija pa vendarle ni zgolj vizualna spremljevalka besedila, pač pa prinaša tudi svojo izpovedno in pomensko vlogo. V diplomski nalogi se tako najprej sprašujem o ilustraciji, predvsem o ilustraciji slikanic in knjig za otroke, ter o njenih značilnostih, vlogi in tudi o tem, kaj naredi ilustracijo dobro. Ker me zanimajo pripovedi in ljudske zgodbe, raziskujem tudi kakšne so značilnosti pripovedne ilustracije. Ob pregledu razvoja slovenske ilustracije izpostavim prispevke slovenskih umetnikov, ki so likovno opremili zapise ljudskih pravljic in pripovedi, skozi analizo izbranih ilustracij, ki so dela Jožeta Ciuhe, Maksima Gasparija in Iveta Šubica, pa odkrivam kako se likovni jezik prepleta z vsebino zgodb, ki jih prikazujejo. V nadaljevanju diplomske naloge se posvečam pripovedni zapuščini Kozjanskega in Obsotelja, pri čemer se osredotočam na zgodbe, v katerih se pojavljajo bajeslovna bitja. Svoje predstave o bajeslovnih bitjih, ki sem jih odkrivala ob prebiranju lokalnih pripovedk, v avtorskem delu naloge likovno izrazim v obliki petih ilustracij: zmaj, bela žena, ajdovske deklice, coprnica in hudič. Grafične odtise ilustracij v tehniki linoreza, ki prikazujejo podobe bajeslovnih likov iz pripovedk, pa na koncu zberem tudi v ročno zvezano knjižico.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times