Affordable Access

Zavedení nového produktu v lyžařském areálu / Introduction of a New Product in Ski Area

Authors
  • Illéš, Michaela
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se týká zavedení nového produktu v lyžařském areálu. Cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím analýzy zjistit postoje a názory návštěvníků, zaměstnanců a oddílových členů Ski areálu Bílá na případné pořízení nové investice. Jako prostředek k získání potřebných informací k dosažení cíle této diplomové práce byla zvolena metoda online dotazování a hloubkového rozhovoru. / This diploma thesis is focused on the Introduction of a New Product in Ski Area. The purpose of this thesis was to find out through analysis attitudes and opinions of visitors, employees and members of Bílá Ski Resort on the possible new investment. To obtain the goal of this diploma thesis was chosen the method of online questioning and deep in-depth interview. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times