Affordable Access

Zasvojenost z digitalnimi tehnologijami in internetom pri otrocih in mladostnikih

Authors
  • Šajtegel, Žiga
Publication Date
Sep 25, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrske naloge je postaviti teoretične okvirje in raziskati pogostost pojava zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami in internetom pri otrocih in mladostnikih. V teoretičnem delu naloge bom opredelil pojem splošne zasvojenosti in ga z analizo strokovne literature razložil v luči prekomerne uporabe teh medijev. Ker gre za aktivnosti, ki so v času visoke stopnje modernizacije vsakodnevnih opravil normalne in pogoste pri pripadnikih različnih generacij in socialno-interesnih skupin, bom ob tem postavil okvirne in nekoliko poenostavljene mejnike med normalno uporabo, zlorabo in odvisnostjo. Omenjene pojave bom najprej splošno analiziral, nato pa s poudarkom na uporabi digitalnih tehnologij in interneta pri otrocih in mladostnikih. Osredotočil se bom predvsem na iskanje razlogov, zakaj so ravno oni potencialno ranljivejši in tako bolj nagnjeni k prekomerni uporabi. Različna strokovna stališča in hipoteze bom podprl z mnogimi raziskavami o pogostosti zasvojenosti z internetom, ki so bile opravljene v zadnjih dvajsetih letih. Poleg tega bom predstavil tipične znake zlorabe in zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami in internetom, ki so si podobni tako v različni strokovni literaturi, kot tudi pri ugotavljanju potencialne zasvojenosti s strani strokovnjaka, terapevta. Ker je bistvena razlika med zasvojenostjo z digitalnimi tehnologijami in internetom prav ta, da zdravljenje ni in ne more biti popolna odtegnitev, se bom v zaključku posvetil še različnim pristopom pomoči zasvojenim. V raziskovalnem delu bom želel ugotoviti in predstaviti razširjenost pojava pri slovenskih mladostnikih (iz praktičnih in etičnih razlogov nisem želel vključiti večje skupine osnovnošolskih otrok). Največ poudarka bom namenil ugotavljanju deleža mladostnikov, ki prekomerno uporabljajo digitalne tehnologije in internet. Želel bom ugotoviti tudi glavne razloge za njihovo (prekomerno) uporabo. Na koncu se bom osredotočil še na nove vzorce vedenja v odnosu do digitalnih tehnologij in interneta, ki jih je prinesla aktualna zdravstvena in socialna situacija.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times