Affordable Access

Zasnova avtomatiziranega preverjanja zrakotesnosti

Authors
  • Kuzman, Mark
Publication Date
Jul 30, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V zaključni nalogi sem zasnoval način avtomatiziranega preverjanja zrakotesnosti. Poiskati sem moral metodo za enostavno zaznavanje uhajanja zraka v realnem času procesa. Iz pregleda že uveljavljenih načinov za preverjanje zrakotesnosti in izločitvenih kriterijev sem določil dve najobetavnejši metodi in sicer metodo z ultrazvočnim zaznavalom za zaznavanje razdalje in metodo z uporabo mikrofona. Za testiranje zasnove merilnega sistema sta bila kot najprimernejša izbrana mikrokrmilnik Arduino in mobilni telefon. Z obema napravama je bila narejena frekvenčna analiza zvoka ob uhajanju zraka iz zračnice in zračne vzmeti. Po preizkusih se je za bolj obetavno izkazala metoda z uporabo mikrofona mobilnega telefona, ki za razliko od mikrokrmilnika Arduino omogoča zaznavanje tudi visokih frekvenc zvoka. Meritve so pokazale, da je uhajanje zraka vir nastanka zvoka pri frekvencah nad 25 kHz. Dobljene meritve so bile potrjene z meritvami v tihi sobi laboratorija LDSTA. Dodatno pa je bila narejena tudi frekvenčna analiza različnih izvorov zvoka v industrijskem okolju. Izkazalo se je, da so značilne frekvence okolja pod 25 kHz, kar poveča uporabnost zasnove avtomatiziranega preverjanja zrakotesnosti tudi v hrupnem industrijskem okolju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times