Affordable Access

Zanesljivost odčitavanja radiogramov študentov radiološke tehnologije

Authors
  • Šart, Zala
  • Trebušak, Klavdija
Publication Date
Sep 11, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Odčitavanje radiogramov je diagnostična praksa odčitavanja radioloških slik, pri kateri ob prvemu pregledu rentgenske slike radiološki inženir poda prvo mnenje (na sliko označi sumljivo mesto) o morebitni patološki spremembi na rentgenogramu in s tem pripomore k hitrejši in učinkovitejši končni diagnozi podani s strani zdravnika. Namen: Namen diplomskega dela je bil predstaviti zgodovinski razvoj in vlogo pisanja izvidov radioloških inženirjev v radiologiji po svetu in ugotoviti, s kakšnim odstotkom prepoznavanja so študentje 3. letnika radiološke tehnologije ocenili patološke in fiziološke radiograme. Metode dela: V teoretičnem delu smo s pomočjo tujih strokovnih člankov in raziskav, ki so bile izvedene na področju pisanja izvidov rentgenskih slik radioloških inženirjev, predstavili zgodovinsko ozadje in vlogo pisanja izvidov rentgenskih slik radioloških inženirjev v državah, kjer se pisanje izvidov rentgenskih slik radioloških inženirjev uporablja kot del ustaljene prakse. V empiričnem delu pa smo kot merski inštrument uporabili anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je izpolnilo 40 študentov tretjega letnika radiološke tehnologije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Rezultati: Ob analizi rezultatov smo prišli do ugotovitev, da so študentje pravilno prepoznali patološko spremembo v 59 % na radiogramih, ki so vsebovali patološko spremembo. Med tem, ko so pri prepoznavanju fizioloških radiogramov pravilno prepoznali, da gre za radiograme brez patoloških sprememb v 52,8 %. Kar pomeni, da so študentje pravilno diagnostično ocenili radiograme apendikularnega skeleta v 55,9 %. Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da je pisanje izvidov rentgenskih slik radioloških inženirjev pomemben del radiološke prakse, ki se dobro obnese. Z označevanjem radiogramov in dopisovanjem komentarjev je vključevanje tovrstne prakse doprineslo k izboljšanju podajanju diagnoz in končnem manjšem številu napak pri pisanju izvidov s strani radiologov in izboljšanju zajemanju radiogramov s strani radioloških inženirjev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times