Affordable Access

Zakoličba enostavnega objekta

Authors
  • Gelebeshova, Marta
Publication Date
Sep 22, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zakoličevanje je ena izmed najpomembnejših nalog geodeta in je ključnega pomena v procesu gradnje, saj prenos projektirane geometrije konstrukcije zagotavlja vertikalnost in pravilno lego na terenu. Poslanstvo geodeta pri tem prenosu projektirane geometrije objekta v naravo vključuje pravne in tehnične vidike ter pravilno načrtovanje. Postopek zakoličbe mora upoštevati zahteve v povezavi s pogoji lokacije ter prednosti in omejitve uporabljenega geodetskega instrumentarija in merske metode in s tem povezano zahtevano in dosegljivo natančnost. Vključevati mora tudi zasnovo geodetske izmeritvene mreže, ki bo v postopku zakoličbe zagotavljala primerno geodetsko koordinatno osnovo. Glede na široko uporabo geodezije in topografije na različnih področjih in panogah diplomska naloga vključuje splošne pojme in tehnične vidike v povezavi s potekom zakoličbe na samem gradbišču, omenjene pa so tudi smernice za učinkovito doseganje izvedljivosti in katastrski postopki. Namen naloge je poudariti pomen natančnih in učinkovitih projektov postavitve gradnje s celovitimi načrti, metodami in izbiro instrumentov ter priporočili. Predstavljeni zaključki so zanimivi, tako za geodetsko javnost kot tudi za gradbeno industrijo. Zaradi pragmatične narave teme naloga vključuje tehnične opombe in izvirne rezultate strokovnega in akademskega pomena.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times