Affordable Access

Zagotavljanje požarne varnosti na govedorejski kmetiji

Authors
  • Šebat, Meta
Publication Date
Sep 21, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V Sloveniji na kmetijah in drugih gospodarskih objektih pogosto prihaja do požarov. Največkrat so vzroki za to samovžig, vžig zaradi udara strele, vžig zaradi elektrike, požig ali eksplozija. Namen magistrskega dela je bil s pomočjo poskusa evakuacije krav molznic iz hleva v primeru požara ugotoviti, kako se krave molznice obnašajo med evakuacijo ter kako gasilci v primeru evakuacije rokujejo s kravami. Glede na poskus vaje evakuacije predvidevamo, da bi gasilci krave evakuirali hitreje in lažje z navodili rejca, prav tako k hitrosti pripomore izkušenost gasilcev. Krave so bile najprej prestrašene, nato so se hitro umirile in čakale pred izhodom. Izvedli smo tudi dve spletni anketi, kjer smo slovenske živinorejce spraševali o poznavanju osnov požarne varnosti (celotno izpolnjenih 135 anket) ter slovenske prostovoljne in poklicne gasilce o poznavanju rokovanja z živalmi v primeru požara (celotno izpolnjenih 447 anket). Značilno (p < 0,05) več gasilcev je potrdilo, da bi v primeru evakuacije z živalmi znali ravnati, prav tako pa si želijo prejeti različna navodila o kmetijskem gospodarstvu ob odhodu na intervencijo, da se na intervencijo lažje pripravijo. Značilno več rejcev je pripravljenih financirati izdelavo požarnega načrta. Med rejci, ki so gasilci in tistimi, ki niso, ni bilo značilnih razlik v izvajanju požarno varnostnih ukrepov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times