Affordable Access

Zabezpečený tisk z mobilního telefonu s OS Android s pomocí Bluetooth / Secure print using a mobile application for Bluetooth interface

Authors
  • balko, martin
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práca sa zameriava na návrh riešenia pre bezpečnú Bluetooth tlač pomocou Android zariadení a Raspberry Pi. Súčasťou práce je analýza existujúcich riešení, analýza technológie Bluetooth a jej bezpečnosti. Pri návrhu riešenia je kladený dôraz na zlepšenie bezpečnosti technológie Bluetooth nezávisle na jej verzii. Navrhnuté riešenie využíva protokol Diffie-Hellman s využitím eliptických kriviek, šifru AES, hash funkciu SHA a digitálne certifikáty. Riešenie je implementované pomocou programovacích jazykov Python a Kotlin. Súčasťou práce je aj testovanie implementovaného riešenia. / This bachelor thesis deals with the design and implementation of secure Bluetooth print using Android device and Raspberry Pi. Part of it consists of the analysis of existing solutions, analysis of Bluetooth, and its security. The design emphasis on such a solution which improves overall Bluetooth security. The designed solution uses Elliptic-curve Diffie-Hellman, cipher AES, hash function SHA, and digital certificates. The solution is programmed using Python and Kotlin. The final part of this thesis consists of testing of the implemented solution.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times