Affordable Access

Življenjski slog žensk in samopregledovanje dojk

Authors
  • Pušnik, Julija
Publication Date
May 23, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah, zato predstavlja pomemben javnozdravstveni problem. Primarna preventiva, med katero štejemo zdrav življenjski slog, preprečuje pojav raka. Sekundarna preventiva, ki vključuje diagnostične teste, pomaga pri diagnosticiranju raka v zgodnem stadiju. Pogosto se kot del sekundarne preventive priporoča samopregledovanje dojk. Namen: Namen diplomskega dela je bil raziskati življenjski slog žensk in njihovo izvajanje samopregledovanja dojk. Metode dela: Presečno, kvantitativno raziskavo smo izvedli v februarju leta 2020. Raziskovalni vzorec je predstavljalo 234 žensk, ki so izpolnile anketni vprašalnik preko družabnih omrežij. Podatke smo prikazali v obliki frekvenc in odstotkov. Rezultati: Napetost, stres ali velik pritisk občuti 82 % anketirank pogosto in občasno. Okoli ena petina anketirank kadi. Alkohol je v zadnjem letu pilo 78 % anketirank, izmed katerih je 43 % ob posebni priložnosti spilo več, kot so meje manj tveganega pitja. Anketiranke imajo od 3 do 4 obroke dnevno, eden izmed njih je zajtrk. Vsakodnevno uživajo sadje in zelenjavo. V različnih obsegih je gibalno dejavnih večino anketirank. 32 % anketirank samopregledovanja dojk ne izvaja. Najpogostejša razloga za neizvajanje sta pozabljivost in pomanjkanje znanja. Ženske, ki si samopregledujejo dojke, pri izvajanju ne upoštevajo dan menstrualnega ciklusa. Samopregledovanje izvajajo, ko se spomnijo. Večino žensk si dojke pretipa, pri tem pa pozabijo na tipanje pazduh, ogled in primerjavo dojk v ogledalu ter ne upoštevajo možnosti izcedka. Razprava in zaključek: Preprečevanje raka trenutno igra ključno vlogo v boju proti bolezni. Pri anketirankah v naši raziskavi bi bilo treba zmanjšati pogostost kajenja, pitja alkohola ob posebnih priložnostih ter povečati obseg gibalne dejavnosti. Odgovornost za zdravje dojk pa prevzamejo s pomočjo rednega samopregledovanja. Čeprav si je dojke pregledovalo večino anketirank, so to izvajale neustrezno. Medicinske sestre s pomočjo promocije zdravja in zdravstvene vzgoje glede življenjskega sloga ter samopregledovanja dojk pomembno prispevajo k zdravju žensk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times