Affordable Access

Žabotova Sveta poroka in slovanska mitologija

Authors
  • Cvetkovič, Marin
Publication Date
Oct 08, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Tema diplomskega dela sta ep avtorja Vlada Žabota z naslovom Sveta poroka in slovanska mitologija. Namen tega dela je osvetliti odnos, ki ga ima leposlovno delo s praslovanskim mitom. Glede na to, da je praslovanski mit nedostopen v svoji prvotni obliki, je potrebno seči po njegovi rekonstrukciji, kakor je dostopna v znanstveni literaturi. Ker se rekonstrukcije razlikujejo, je potrebno upoštevati tisto, ki daje najverodostojnejšo podobo besedila. Diplomsko delo obravnava mitske elemente v epu, s posebnim poudarkom na praslovanskih osebah večjega pomena. To so božanstva Jurij, Marica, Perun, Veles in Mokoš, ki so razčlenjena v posebnih poglavjih. Delo se končuje z razmislekom o mitsko-obredni naravi Žabotovega epa in o vzporednicah, ki jih lahko potegnemo med njegovo interpretacijo slovanske mitologije ter avestanskimi in krščanskimi koncepti.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times