Affordable Access

Work life balance jako faktor motivace zaměstnanců / Work-life Balance as a Factor of Motivation of Employees

Authors
  • martinů, lucie
Publication Date
Jun 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá tématem work-life balance jako novodobým trendem a jeho vlivu na spokojenost a motivaci zaměstnanců v pracovním prostředí. V první části práce jsou objasněny pojmy “motivace“ a “work-life balance“, které se vztahují k vybrané problematice. Následně budou tyto teoretické poznatky uplatněny v empirické části. Empirická část obsahuje šetření na téma využívání benefitů work-life balance v pracovním prostředí a jeho vlivu na spokojenost či motivaci zaměstnanců. Z šetření vyplývá, že zaměstnavatelé z velké většiny podporují tento koncept především svým přístupem k zaměstnancům a některými work-life balance benefity, které zaměstnanci využívají. / Bachelor thesis is about modern trend topic work-life balance and its effect on satisfaction and motivation in work place. In first part of thesis will be cleared concepts ”motivation” and “work-life balance”, which are raised to this problem. This knowledge will be used in empirical part. Empirical part contains research of using these benefits in work place and its effect on satisfaction and motivation of employees. The survey shows that the vast majority of employers support this concept primarily through their approach to employees and some of the work-life balance benefits that employees use.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times