Affordable Access

WomenWeave Daily : "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"

Authors
  • Goldsmith, David
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Allteftersom medvetenheten om de skadliga, ofta dödliga aspekterna av modeproduktion och konsumtion har ökat, har även en global rörelse för att minska miljöskador och kommunicera dess sociala utnyttjande ökat. I alla typer av kommersiella, akademiska och populära diskurser om mode, är ord som miljövänlig, grön, etisk, rättvis och långsam – det sista ett begrepp för allt som inte är ”snabbt mode” – allestädes närvarande. Dessa begrepp är avsedda att representera en mängd sätt att producera och konsumera som sägs, eller hoppas vara, hållbara. Denna studie handlar främst om social hållbarhet, eller mänskliga utvecklingsaspekter, av handtillverkat mode, inom textilindustrin. Handtillverkat mode definieras här som både produkt (som en handvävd sjal) och som ett utvecklande modernt modesystem som använder hantverkare på landsbygden i ”utvecklingsländerna” för att göra produkter som vanligtvis säljs till urbana, ”västvärldens” konsumenter. Handtillverkat mode, som försöker överbrygga gamla sätt att producera med nya sätt att konsumera, positioneras i denna forskning såsom det har kommit att ses på modemarknaden: en delmängd av så kallat långsamt och hållbart mode. Även om handtillverkat mode är symboliskt för många långsamma och hållbara ideal, är det akademiskt bristfälligt ifrågasatt och förståelse är låg för hur ”långsam” och ”hållbar” dessa produkter och system faktiskt är. Den här fallstudien fokuserar på WomenWeave, en medelstor handvävningsbaserad textilproducent som samtidigt är ett socialt företag i en snabbt föränderlig liten stad på landsbygden i Indien. Denna producent, som sysselsätter cirka 250 individer, mestadels lågutbildade kvinnor med få privilegier, specialiserar sig på naya khadi, en typ av kläder eller inredningstyg vars föregångare, khadi, är en integrerad del av den stora berättelsen om Indiens självständighetsrörelse. Grundat av en ”social entreprenör” med djupa och privilegierade rötter i samhället är fallstudieföretaget idiosynkratiskt, men ändå representativt för ett gemensamt marknadsbaserat ideologiskt tillvägagångssätt för mänsklig utveckling. En narrativ, etnografisk metodik användes som inkluderade flera fältbesök, observationer, intervjuer och deltagande interaktioner med fallstudieföretagets ledning, managers, hantverkare, produktdesigners, partners och experter, bland annat. Det empiriska resultatet presenteras, analyseras och diskuteras med hjälp av aktivitetsteori och en modifierad modell av Osterwalder och Pingeur’s Business Model Canvas. Medan nomenklaturen för ”långsamt och hållbart mode” avvisas, åtminstone för närvarande, visar studien att med professionell ledning och management, anammandet av ”global design” känsla för mode och andra snabba moderniteter, uppfyller systemet sitt lokala uppdrag att tillhandahålla inkomster och främja social integration.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times