Affordable Access

Who is responsible? : A qualitative study of how HR handles on the matter of burnouts

Authors
  • Rundberg, Jennifer
  • Kullbom, Jenny
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Utbrändhet är ett vardagligt fenomen som har blivit allt mer uppmärksammat, inte minst på arbetsplatsen. Syftet med denna studie var att undersöka hur HR och organisationen hanterar utbrändhet, både med avseende på de förebyggande och rehabiliterande åtgärderna. Vi ville fördjupa oss i det förebyggande och rehabiliterande arbetet på organisationsnivå. För att möjliggöra detta så genomförde vi åtta stycken kvalitativa intervjuer med HR-ansvarig vid åtta olika organisationer. Underlaget för vår teoridel och intervjuguide kommer från teorier om arbetsrelaterade orsaker till utbrändhet, förebyggande åtgärder på organisationsnivå och Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell. Resultatet visar att HR har en väldigt god kunskap kring fenomenet utbrändhet, men det rådde delade meningar om vilken roll HR har i arbetet kring utbrändhet i organisationen. Resultatet visade även att organisationernas fokus ligger på det förebyggande arbetet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times