Affordable Access

Access to the full text

Werken hangt samen met de kwaliteit van leven bij mensen met multiple sclerose

Authors
  • Boot, C. R. L.
  • van den Broek-van Lieshout, I. J.
  • van der Gulden, J. W. J.
Type
Published Article
Journal
TBV - Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Publication Date
Oct 01, 2009
Volume
17
Issue
10
Pages
435–439
Identifiers
DOI: 10.1007/BF03081313
Source
Springer Nature
Keywords
License
Yellow

Abstract

Onderwerp: De betekenis van werken voor de kwaliteit van leven bij MS-patiënten. Doel van het onderzoek: Het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen kwaliteit van leven en werken bij MS-patiënten. Centraal staat de vraag of de werkstatus samenhangt met diverse deelaspecten van kwaliteit van leven. Soort onderzoek: Cross-sectionele vragenlijststudie onder 289 MS-patiënten geworven via een MS-polikliniek. Kwaliteit van leven is gemeten met de RAND-36. Resultaten: De respons op de vragenlijst was 54%. De werkstatus hangt significant samen met beter fysiek en sociaal functioneren, een betere mentale gezondheid, beter rolfunctioneren emotioneel en fysiek, meer vitaliteit, en minder pijn. Deze relaties bleven bestaan na correctie voor algemeen ervaren gezondheid. De begeleiding door de bedrijfsarts werd in het algemeen weinig positief gewaardeerd. Conclusie en beschouwingen: Uit de resultaten van deze studie kan worden geconcludeerd dat werk bij MS-patiënten samenhangt met een betere kwaliteit van leven, ook na correctie voor gezondheidsverschillen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times