Affordable Access

Ofis Binalarının Faydalı Ömürleri Süresince Eskimelerini Önlemenin Yolları: Bir Karar Ağacı Yaklaşımı / Ways To Prevent Office Buildings From Getting Obsolete: A Decision-tree Approach

Authors
  • Civan, Işılay
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 / Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 / Ofis binaları, işletmelerin rekabetsel avantajlarını koruyabilmelerini sağlayan en önemli firma kaynaklarından biridir. Etkin ve efektif bina işletmesi/yönetimi, işletmeler için yüksek verimde çalışan personel, dolayısıyla minimum maliyet ve maksimum kazanç demektir. Ofis binalarının fonksiyonel eskimeden korunması, değişim ve yeniliklere uyumu, organizasyonel bazda işletmelerin de öngörülebilir ve azaltılabilir yüksek maliyetlerden korunmalarını sağlar. Ofis binalarının temel görevi olan organizasyon çalışanlarını işletmenin amaçları doğrultusunda destekleme görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi ancak, değişim ve yeniliklere uyumlu olacak şekilde işletilmesi ile mümkündür. Tüm bunlar göz önüne alındığında işletmelerin sahip oldukları yada kiraladıkları binalarının, işletmenin başarısında çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada, çeşitli firmaların zamanla binalarında yaşadıkları problemler ve bu problemlerin çözümlerinin neler olabileceği değişik vakalarla analiz edilerek değerlendirilmiş ve bir kaç ana başlık altında sistematize edilmeye calışılmıştır. Bu sistematik analizin akabinde, oluşturulan ana başlıklar doğrultusunda, ofis binalarının işletilmesine ilişkin zaman çizelgesi üzerine oturtulmuş öneri bir karar ağacı oluşturulmuştur. / Office buildings are one of the major assets of companies enabling them to maintain their competitive advantage. Successful and effective facility management of corporate assets means highly efficient personnel, which translates into minimum cost and maximum profit. Preventing office buildings from getting obsolete, adaptability to change and emerging technologies protects organizations from foreseeable and excessive costs. Facilities are the infrastructure that support people, either individually or collectively, in realizing their goals and requires ongoing management if they are to remain aligned with their intended and primary support function. All of these facts demonstrate the indisputably important role that facilities play in corporate success. Thus, in this study, the problems that corporate buildings encounter in time and solutions for these problems are analyzed through numerous cases and systematized under certain categories. Next, a decision-tree that is integrated on a timeline is proposed based on the previously formed categories. / Doktora / PhD

Report this publication

Statistics

Seen <100 times