Affordable Access

Vzdrževanje regulacijskega stikala energetskega transformatorja na podlagi analize stanja naprave

Authors
  • LINEC, MARKO
Publication Date
Oct 01, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrski nalogi je predstavljena sistemska rešitev za določitev ocene stanja regulacijskega stikala na podlagi rezultatov vzdrževanja, analiz in trendov. Tehniški predpisi elektroenergetskih postrojev opredeljujejo vzdrževanje kot poslovno funkcijo v prenosu in distribuciji električne energije. Glavni cilj je ohranitev elektroenergetskih postrojev in naprav v tehniško brezhibnem stanju v skladu s predpisi ali navodili proizvajalca/vzdrževalca opreme. Preventivno vzdrževanje regulacijskih stikal energetskih transformatorjev je pomembno tako iz funkcionalnega kot ekonomskega vidika. Analiza preventivnega vzdrževanja regulacijskih stikal energetskih transformatorjev zajema veliko število revizij, ki se razlikujejo po obsegu in zahtevnosti izvedbe. Analiza zbranih podatkov o revizijah zajema tako različne proizvajalce kot tipe reglacijskih stikal. Skrbno in sistematično vodenje in organiziranje preventivnega vzdrževanja ob pravočasnih preventivnih ukrepih omogoča kvalitetno obratovanje energetskih transformatorjev in s tem varno in zanesljivo obratovanje prenosnega in distribucijskega sistema električne energije. S pojavom novih tehnologij regulacijskih stikal so nastali tudi novi pogoji za razmislek o načrtovanju in izvedbi preventivnega vzdrževanja po času. Cilj naloge je bil ugotoviti, kakšno je stanje oljnega regulacijskega stikala M III 500Y 72.5/B 1018 3W proizvajalca Maschinenfabrik Reinhausen. Opravljenih je bilo več meritev, ki kasneje vplivajo na samo stanje stikala. Izmerjena je bila upornost navitja, kemične lastnosti olja ter samo delovanje regulacijskega stikala. Na koncu magistrske naloge je podano mnenje o tem, kakšno je stanje omenjenega regulacijskega stikala.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times