Affordable Access

Využití rozšířené reality pro vizualizaci 3D medicínských obrazových dat / Using Augmented Reality to Visualize 3D Medical Images

Authors
  • Hojdysz, Lukáš
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá využitím rozšířené a virtuální reality v medicínském odvětví k prostorovému zobrazení objemových dat z výpočetní tomografie (CT). Práce se zabývá jak přímou zobrazovací metodou (volume rendering), při které dochází k využití původních lékařských dat pro vykreslování (typicky DICOM), tak i nepřímou metodou při které jsou využity klasické modely. Textová část práce obsahuje část teoretickou a část praktickou, ve které je pak popsán postup vývoje softwaru. Práce vznikla ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a software je primárně určen pro jejich potřeby. Předpokládá se, že v budoucnu bude software v nemocnici sloužit jako alternativní možnost zobrazení dat z výpočetní tomografie. / This master’s thesis focuses on the use of augmented and virtual reality in the medical field for spatial visualization of volumetric data from computed tomography (CT). The work investigates both direct visualization method (volume rendering), which utilizes the original medical data for rendering (typically DICOM), and indirect method using traditional models. The text portion of the thesis consists of a theoretical section and a practical section, in which the software development process is described. The project was created in collaboration with Fakultni nemocnice Ostrava, and the software is primarily intended for their needs. It is expected that in the future, the software will serve as an alternative option for displaying data from computed tomography in the hospital. / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times