Affordable Access

Využití matematického modelování v bazénech. / Use of mathematical modeling in swimming pools.

Authors
  • adaiguzhiyev, roman
Publication Date
Jun 23, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předložená diplomová práce se zaměřuje především na ověření předem vytvořeného predikčního modelu reálného plaveckého bazénu, obsahující řádu informací o směru, velikostí a charakteru proudění vody tělesem tohoto bazénu od míst dotace až po místa odběru ze tělesa bazénu. Toto ověření, po provedení skutečného měření bazénu-prototypu, musí dát jednoznačnou odpověď na otázku “Odpovídá-li matematický model skutečnosti a v jaké míře, či výchozí předpoklad vyžaduje opravu nebo následnou kalibraci“. Pro ověření budou porovnány tzv. zájmové body a rychlostní poli, stanovené v předem zhotoveném matematickém modelu s body ve stejných místech ve skutečném prototypu. Pro porovnání jsou použity především informace o rychlostech proudění v těchto bodech. / The submitted diploma thesis focuses mainly on the verification of a pre-created predictive model of a real swimming pool, containing an information about the direction, size and texture of water flow from inlet points to the outlet points. This verification, after the actual measurement of the pool-prototype, must give a clear answer to the question "If the mathematical model corresponds to reality and in what quality, or the initial assumption requires correction and calibration". To verify this case will be used so-called points of interest and velocity planes, which were made in mathematical model and measured in a real swimming pool. Main subject to be compared is velocity information in points of interest.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times