Affordable Access

Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji / The development of the in-process measurement method by a touch probe on a five-axis CNC machine tool

Authors
  • kasík, f.
  • vavruška, p.
Publication Date
Jul 14, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem práce je vyvinout metodu pro zvýšení efektivity výrobního procesu dílce pomocí kontroly vyrobených dílců přímo na obráběcím stroji. Standardní výrobní proces se skládá z obrábění na stroji a následné kontroly přesnosti dílce. V některých případech lze následně provést opravné obrábění na základě naměřených dat. Proto je vhodné využít princip, který je založený na průběžné kontrole obráběných součástek a který je ve strojírenské praxi nazývaný jako inprocesní měření. Využití inprocesního měření, které vede především k úspoře času výrobního procesu, je proto základem vyvíjené metody určené pro pětiosé frézovací centrum KOVOSVIT MAS MCU 700V[T]-5X s řídicím systémem TNC 640 HEIDENHAIN, vybaveným novým měřicím Cyklem 444 pro měření ploch volného tvaru. Práce se zabývá principy fungování dotykových sond, plánováním metrologických drah v CAD/CAM systému Siemens NX, provedením měření obrobených ploch na stroji a následným vyhodnocením naměřených dat. Metoda je základem pro generování nového obrábění, jehož cílem je opravit chyby z prvotní výroby.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times