Affordable Access

Výdaje vybrané skupiny obcí na školství / Expenditures of Selected Group of Municipalities on Education.

Authors
  • Poláková, Ivana
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je zhodnocení výdajů vybrané skupiny obcí na školství za období 2015 – 2019. Vybranou skupinou jsou obce s rozšířenou působností Uničov a Litovel ve velikostní skupině s 1000-1999 obyvateli. V práci jsou dle jednotlivých velikostních skupin obcí analyzovány počty obyvatel, dětí a žáků, příjmy a výdaje obcí a vzhledem k cíli je práce blíže zaměřena na výdaje obcí na školství v ČR a v Olomouckém kraji. Následně jsou dosažené hodnoty srovnány s vybranou skupinou ORP Uničov a Litovel. V rámci hlavního cíle diplomové práce jsou zvoleny a v závěru práce ověřeny hypotézy. / The aim of diploma thesis is to evaluate the expenditure of a selected group of municipalities of education for the period 2015 - 2019. In the size of group with 1000-1999 inhabitants are the selected group are municipalities with extended powers Uničov and Litovel. According to individual size of groups of municipalities are analyzed the numbers of inhabitants, children and students, incomes and expenditures of municipalities and with regard to the goal, the work is more focused on municipal expenditures on education in the Czech Republic and the Olomouc region. Subsequently, the achieved values are compared with a selected group of ORP Uničov and Litovel. Within the main goal of the diploma thesis, hypotheses are selected and verified at the end of the thesis. / 153 - Katedra veřejné ekonomiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times