Affordable Access

Vstopanje platform dela na trg delovne sile in družbeni boji

Authors
  • Mrčela, Laura
Publication Date
Sep 28, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Platforme dela predstavljajo novo obliko delovanja kapitalističnega sistema, ki temelji na digitalnih platformah kot posrednikih za srečevanje različnih skupin uporabnikov. Platforme dela so na trgu delovne sile poglobile trende prekarizacije in fleksibilizacije dela, zato se družboslovno raziskovanje obrača k razmisleku o možnostih za regulacijo dela na platformah. Preko pregleda ključne literature ter dokumentov skuša magistrsko delo prikazati značilnosti dela na platformah, obstoječe poskuse regulacije ter možnosti za nadaljnjo regulacijo platformne ekonomije, tako na zakonodajni ravni kot preko organizacije delavcev. Na primeru Slovenije ugotavljamo, da so na trgu delovne sile v Sloveniji prisotne platforme na področju dostave hrane, prevozov ter skrbstvenega in gospodinjskega dela. Platforme se vključujejo na že prekariziran slovenski trg delovne sile, ter preko uveljavljenih nestandardnih oblik zaposlovanja še dodatno poglabljajo trende fleksibilizacije dela. V Sloveniji pravne regulacije platformnih oblik dela ne poznamo, prihaja pa do začetkov organiziranja delavcev na platformah za dostavo hrane. Ključnega pomena za učinkovito reguliranje platformnega dela in uspešno delavsko organiziranje je dobro poznavanje značilnosti dela na platformah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times