Affordable Access

Vroegtijdig scheiden van melkkoe en kalf : Implicaties voor gedrag en gezondheid in het licht van de gangbare praktijk

Authors
  • Hopster, H.
  • Bergsma, Karin
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
ScholarWorks@UNIST
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Vroegtijdige scheiding van melkkoe en kalf roept in de samenleving in toenemende mate vragen op over de effecten daarvan op dierenwelzijn. In de visie van de Duurzame Zuivelketen (DZK) valt de zorg voor kalveren binnen de scope van zuivelkwaliteitssystemen. Ter onderbouwing van haar beleidsvisie aangaande vroegtijdig scheiden van koe en kalf heeft de DZK in 2015 onderzoek laten doen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein. Het behelst literatuur- en survey-onderzoek waarmee de stand van zaken – wetenschappelijke kennis en gangbare praktijk – rond de kwestie in kaart is gebracht. Tenslotte is door praktijkdeskundigen, onderzoekers en melkveehouders gereflecteerd op de voorlopige resultaten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times