Affordable Access

VPRAŠANJE DEMOKRACIJE IN NADZORA DRŽAVLJANOV NA KITAJSKEM IN V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

Authors
  • Rotar, Martin
Publication Date
Aug 18, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Tema raziskovalne naloge je problem nadzora in izziv za demokracijo v 21. stoletju. Povečevanje nadzora mora nujno pomeniti krčenje človekove zasebnosti in svobode. Prav svoboda pa je temelj demokracije. Pomembno vlogo pri branjenju vrednot demokracije predstavljajo žvižgači. Njihov položaj je problematičen, saj nimajo dobro urejene pravne zaščite, kljub obljubam držav in mednarodnih organizacij, da se bo to spremenilo. Kot primera držav sem izbral Kitajsko in ZDA. Kitajska, na eni strani, predstavlja avtoritarni politični sistem, ki temelji na državnem aparatu, ki skrbi tudi za nadzor državljanov. Kitajska naj bi imela najbolje razvit nadzorni sistem. To smo raziskovali tudi v nalogi. ZDA, na drugi strani, pa veljajo za zibelko moderne, liberalne demokracije. Vendar njihova politika, predvsem v mednarodnih odnosih, ne deluje demokratično. Prej nasprotno. S pojavom koronavirusa so države in njihova gospodarstva ter politike deležni preizkusa stabilnosti. Predvsem socialne politike in zdravstvenega sistema. V tej luči smo raziskovali vpliv koronavirusa na Kitajsko in ZDA ter spremljali odzive obeh držav v spopadu z virusom. Na eni strani demokratični sistem, z zasebnim zdravstvom, na drugi strani pa avtokratični sistem z javnim zdravstvom. Dejstvo je, da posledice, ki jih bo za seboj pustila pandemija koronavirusa, bodo. Ne samo v gospodarstvu, pač pa tudi v družbenih odnosih in interakcijah med ljudmi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times