Affordable Access

Vplivi savskih poplav v 18. stoletju na vasi od Dola pri Ljubljani do Dolskega

Authors
  • Pečnik, Lucija
Publication Date
Sep 22, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo raziskuje vplive poplav reke Save na vasi od Dola pri Ljubljani do Dolskega v zgodnjem novem veku, s časovnim poudarkom na 18. stoletju. Ukvarja se z vprašanjem, na kakšen način in v kolikšni meri so poplave in neposredna bližina vode nasploh vplivale na vsakdanje življenje tamkajšnjega prebivalstva in na njihova kmetijska zemljišča, ki so ležala na izrazito poplavno ogroženem območju. Na podlagi literature, zemljevidov in nadaljnjega arhivskega gradiva iz Arhiva Republike Slovenije, s poudarkom na terezijanskem katastru in fondu graščine Dol, so predstavljeni izzivi in težave, ki jih je prebivalstvu povzročala reka, ter obseg nastale škode ob vsakoletnih poplavah. Predstavljeni so tudi načini soočanja z dinamičnim karakterjem rečne struge, kot je prilagojena raba kmetijskih zemljišč, različni načini umetnega poseganja v reko, prisotni na tem območju, in ukrepi, ki so sledili po poplavah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times