Affordable Access

Vpliv zračnosti na aerodinamično stabilnost poenostavljenega modela letalskega krila

Authors
  • Plantarič, Adam
Publication Date
Apr 27, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu analitično in numerično obravnavamo stabilnost poenostavljenega mehanskega modela letalskega krila v odvisnosti od hitrosti zračnega toka krila oziroma dinamičnega tlaka, ki deluje na krilo. Iščemo mejni dinamični tlak, pri katerem obravnavan sistem preide iz stabilnega v nestabilno območje. V delu predstavimo reševanje problema stabilnosti za linearni in nelinearni sistem. Opišemo teoretično ozadje in uporabo matematičnih metod, ki jih uporabimo za reševanje problema. Iz rezultatov razberemo, da ima zračnost v elastični podpori relativno velik vpliv na nihanje krila in na mejni dinamični tlak.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times