Affordable Access

Vpliv zasnove odprtin v stavbnem ovoju na osvetljenost prostorov in pojav bleščanja

Authors
  • Volčjak, Tjaša
Publication Date
Jun 24, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi sem s pomočjo programa Rhinoceros in programskega vtičnika ClimateStudio analizirala osvetljenost odprtega pisarniškega prostora. Analizirala sem vpliv velikosti in oblike okenskih odprtin na osvetljenost prostora. V nalogi so obravnavane štiri velikosti okenskih odprtin s tremi različnimi tipi zasteklitev, in sicer z dvoslojno, troslojno in solarno zaščitno zasteklitvijo. Pridobljene rezultate sem primerjala z vrednostmi iz pravilnikov in standardov in preverila, ali je v prostoru dosežena ciljna vrednost faktorja dnevne svetlobe, ki je potrebna za opravljanje določenih delovnih nalog. Poleg osvetljenosti prostora pa sem analizirala tudi možnost pojava bleščanja. Ugotovila sem, da se s povečanjem velikosti okenskih odprtin izboljša osvetljenost prostora z dnevno svetlobo, hkrati pa se poveča tudi možnost pojava motečega bleščanja. Bleščanje je najbolj moteče v spomladanskih in jesenskih mesecih okoli 12. ure, ko je sonce najvišje na nebu. Najbolj kritična so mesta v bližini okenske odprtine s pogledom proti oknu. V določeni meri lahko moteče bleščanje zmanjšamo z uporabo ustreznega tipa zasteklitve, in sicer tistega z manjšo prepustnostjo svetlobe. Delež ur nevzdržnega bleščanja se je namreč v primeru večje odprtine s solarno zaščitnim tipom zasteklitve zmanjšal za 50 % glede na delež ur pri dvoslojnem tipu zasteklitve in enaki površini zasteklitve.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times