Affordable Access

Vpliv vključevanja porabnikov prek družbenih omrežij znamk na zaznano vrednost in nakupno namero

Authors
  • Hubat, Nastja
Publication Date
May 19, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Družbena omrežja so danes eden izmed glavnih marketinških kanalov, prek katerega poskušajo podjetja s pomočjo vključevanja porabnikov razviti kakovostne odnose, ki jim bodo prinesli nadaljnje koristi. Da pa se bodo porabniki sploh pripravljeni aktivno vključevati, morajo podjetja poskrbeti, da pri tem tudi zanje ustvarijo zadostno vrednost. V diplomskem delu se posvetimo preučevanju odnosa med vključevanjem porabnikov na družbenih omrežjih blagovnih znamk, zaznano vrednostjo s strani porabnika, znotraj katere upoštevamo utilitarno, hedonično ter družbeno dimenzijo, in nakupno namero. Na podlagi obstoječih virov smo oblikovali konceptualni model in izpeljali hipoteze o povezavah med zastavljenimi spremenljivkami. Podatke smo pridobili s pomočjo spletne ankete in jih analizirali po metodi najmanjših delnih kvadratov z uporabo programa Smart PLS. Izkazalo se je, da vključevanje porabnikov vpliva na vse dimenzije zaznane vrednosti, pri čemer ima najmočnejši vpliv na hedonično vrednost, najmanjšega pa na družbeno. Z raziskavo smo uspešno potrdili tudi pozitivno povezanost med vključevanjem porabnikov in posameznikovo nakupno namero. Pri vplivu zaznane vrednosti na nakupno namero se je izkazalo, da najmočneje vpliva utilitarna dimenzija / sledi ji hedonična, medtem ko naj bi bil vpliv družbene dimenzije rahlo negativen. V primeru posredne povezanosti spremenljivk vključevanje najmočneje vpliva na nakupno namero prek utilitarne vrednosti / na drugem mestu je hedonična / povezava prek družbene vrednosti pa se je izkazala za nepomembno.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times