Affordable Access

Vpliv video analize na razvoj tehnike udarcev pri mladih teniških igralcih

Authors
  • Volk, Barbara
Publication Date
Oct 02, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Vpliv hitro pridobljenih virov informacij s pomočjo videoanaliz je povzročil spremembe v načrtovanju procesa učenja tenisa. Vpeljava informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v proces učenja v šolah in v športu je vse pogostejša, kar prispeva k natančnejšemu pridobivanju informacij in prejemanju natančnih navodil iz smeri igralec – trener in obratno. Magistrsko delo je raziskovalnega tipa. V teniškem klubu Teniška akademija Tomaža Volka je potekala raziskava o vplivu videoanalize na izboljšanje tehnike udarcev pri mladih teniških igralcih. S pomočjo IKT smo na dveh skupinah preverili vpliv učenja s pomočjo videoanalize. Vzorec je sestavljalo 12 mladih teniških igralcev, starih med 7 in 10 let, ki obiskujejo teniško šolo v Teniški akademiji Tomaža Volka. Igralci so začetniki in večjega tehničnega predznanja niso imeli. Razdelili smo jih v dve skupini, vsi so trenirali po vnaprej določenemu programu za izpopolnjevanje tehnike udarcev, razlika je bila v tem, da je ena skupina ob koncu vadbene enote prejemala povratne informacije s pomočjo videoanalize, druga pa ne. Testiranje začetnega in končnega stanja smo kasneje ocenili štirje trenerji in ugotovili, da obstaja razlika v napredku skupin. S proučevanjem parametrov smo ugotovili, da imajo igralci, ki so prejemali videoanalize, boljše ocene pri gibanju loparja (PAS in tajminga), medtem ko pri statičnem ravnotežju in ritmu ni prišlo do statistično značilnega izboljšanja. Namen dela je bil oceniti, ali videoanaliza vpliva na izboljšane tehnike udarcev mladih teniških igralcev in ali znotraj raziskave vpliva na vnaprej določene parametre. Delo je namenjeno vsem teniškim trenerjem, športnim pedagogom ter vsem, ki delajo v športu tako z mladostniki kot tudi z odraslimi. V ospredju je razlaga pozitivnih učinkov uporabe IKT in vpeljave v proces učenja. Delo je sestavljeno iz več sklopov / v prvem delu so predstavljeni elementi tenisa ter opisi osnovnih udarcev, v drugem delu uvoda smo pozornost namenili učenju in uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v te namene, v tretjem delu uvoda pa smo podrobneje opisali uporabo in vpliv tehnologije za potrebe učenja v šolstvu in športu. V sklopu raziskovalnega dela smo opisali metode in oblike dela ter predstavili pridobljene podatke iz naše raziskave.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times