Affordable Access

Vpliv usposabljanja na znanje o požarni varnosti zaposlenih

Authors
  • Moran, Anja
Publication Date
Apr 21, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Veliko študij in raziskav se je do sedaj ukvarjalo z raziskovanjem, kako usposabljanje vpliva na znanje zaposlenih. Vendar pa so se te študije in raziskave običajno navezovale na področje varnosti in zdravja pri delu in le redke na znanje s področja požarne varnosti pri zaposlenih. V večini držav ta področja ureja ustrezna zakonodaja in v Sloveniji ni nič drugače. V delu je na začetku na kratko predstavljena zakonodaja s področja požarne varnosti, ki velja v Sloveniji. V nadaljevanju se delo posveti značilnostim izbranega objekta, ki so bistvenega pomena za pripravo predavanja ali usposabljanja za zaposlene. Objekti se med seboj razlikujejo, prav tako kot dejavnosti in snovi, ki se v njih uporabljajo. Iz tega izhajajo tudi različne stopnje požarne ogroženosti in druge pomembne informacije, ki jih morajo poznati tako zaposleni kot tudi strokovni delavci, ki izvajajo usposabljanja. V sklopu tega dela je bil zato izdelan vprašalnik, prilagojen značilnostim izbranega objekta, ki so ga zaposleni rešili trikrat. Prvič v septembru 2020, drugič takoj po predavanju iz požarne varnosti v oktobru 2020 in tretjič po treh mesecih od predavanja, v januarju 2021. V eksperimentalnem delu te naloge so podani rezultati vprašalnikov. V raziskavi je sodelovalo 40 zaposlenih izbranega podjetja. Rezultati so predstavljeni kot celota in po naslednjih kategorijah: spol, starost, stopnja izobrazbe, delovno mesto v podjetju in dolžina zaposlitve v podjetju. Predstavljeni so tudi rezultati posameznih vprašanj, za katere smo že vnaprej predvideli, da bodo povzročala težave. Nekateri pridobljeni rezultati so bili pričakovani že v začetku, nekateri pa so zavrgli hipoteze, ki smo si jih postavili na začetku.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times