Affordable Access

Vpliv starosti, spola in dominance zgornjega uda na obseg aktivne gibljivosti ramena pri starejših odraslih

Authors
  • Novak, Dolores
Publication Date
Apr 09, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Število starejših odraslih narašča, vztrajno pa se povečuje tudi življenjska doba. Pomembno je razumeti odvijajoče se procese staranja in njihove posledice na telo. Izgubljanje mišične mase privede do slabšanja mišične moči, togost sklepov slabi mobilnost. Opravljanje dnevnih opravil postaja oteženo, sploh, ko je govora o ramenskem sklepu. Gibljivost, predvsem aktivna, zato igra veliko vlogo. Namen: Ugotoviti, kakšen je vpliv starosti, spola in dominance zgornjega uda na aktivno gibljivost ramena pri starejših odraslih. Metode dela: V raziskavo je bilo vključenih 63 preiskovancev (48 žensk in 15 moških), povprečno starih 80,9 (7,2) let. Za pregled povezanosti med meritvami gibljivosti in starostjo smo izračunali Pearsonov koeficient korelacije (r), za ugotavljanje razlik med spoloma in med dominantnim in nedominantnim zgornjim udom smo uporabili Studentov test t, za vrednotenje povezanosti med dejavnikom starosti in bolečine pa izračunali Spearmanov koeficient korelacije (ρ). Pri preverjanju hipotez smo upoštevali stopnjo značilnosti p < 0,05. Rezultati: Pri vplivu starosti na obseg aktivne gibljivosti med dominantnim in nedominantnim zgornjim udom se je statistično značilna razlika pokazala na dominantnem udu v smereh elevacije skozi antefleksijo (p = 0,047 / r = -0,234), elevacije skozi abdukcijo (p = 0,015 / r = -0,308) in zunanje rotacije (p = 0,007 / r = -0,343). Pri nedominantnem udu pa v smereh elevacije skozi antefleksijo (p = 0,046 / r = -0,255), zunanje (p = 0,006 / r = -0,345) in notranje rotacije (p = 0,046 / r = -0,254). Na dominantnem zgornjem udu smo statistično pomembno razliko opazili pri moških pri gibu retrofleksije (p = 0,006) ter na nedominantnem udu v smeri notranje rotacije (p = 0,018). Med prisotnostjo bolečine in starostjo preiskovancev je obstajala pomembna šibka negativna povezanost (r = -0,334 / p = 0,007). Med intenziteto bolečine med mirovanjem in starostjo je obstajala šibka negativna povezanost (ρ = -0,307 / p = 0,014), med intenziteto bolečine med izvedbo gibov (zunanja rotacija, nedominantni ud) in starostjo pa šibka pozitivna (ρ = 0,259 / p = 0,046). Razprava in zaključek: Na podlagi dobljenih rezultatov sklepamo, da sta starost in bolečina povezani z zmanjšanjem nekaterih obsegov aktivne gibljivosti ramena, kar se zdi posledica fizioloških procesov staranja, spol in starost pa bi lahko vplivali na občutenje bolečine.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times