Affordable Access

Vpliv sevov bakterije Bacillus subtilis na transkripcijo genov imunskega odziva pri krompirju

Authors
  • Grubar, Teja
Publication Date
Jul 16, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Unknown
External links

Abstract

Rizobakterije, ki pozitivno vplivajo na rast rastlin (PGPR), izboljšajo rast rastlin in ugodno vplivajo na njihov imunski sistem. V magistrskem delu smo spremljali odziv rastlin krompirja na kolonizacijo bakterije Bacillus subtilis na transkriptomskem nivoju. V ta namen smo izbrali seva B. subtilis PS-216 in B. subitlis PS-218 ter rastline krompirja genotipov Rywal in Desiree. Spremljali smo kolonizacijo korenin s sevoma ter odziv v koreninah in listih rastlin v več časovnih točkah. Začetek tvorbe biofilma seva PS-218 smo na koreninah genotipa Rywal zaznali že po 30-minutni inkubaciji rastlin v predhodno namnoženi bakterijski kulturi, po dveh urah, je bil prisoten po celotni površini korenine. V primeru, ko bakterijska kultura ni bila predhodno namnožena, smo biofilm seva PS-216 na koreninah obeh genotipov zaznali po 6-urni inkubaciji, biofilm seva PS-218 po 5-urni inkubaciji. Tudi v nadaljnjih točkah inkubacije smo potrdili prisotnost biofilma na koreninah rastlin. Uspešno smo pokazali, da se rastline krompirja odzivajo na bakterijo B. subtilis. V listih in koreninah smo potrdili spremenjeno izražanje izbranih genov pri rastlinah inokuliranih z B. subtilis v vseh analiziranih časovnih točkah. Spremembe v izražanju genov v koreninah smo zaznali že v začetku nastajanja biofilma, odziv pa je bil najbolj izrazit po 2-urni inkubaciji. V listih inokuliranih rastlin je odziv na B. subtilis najbolj izrazit po prekonočni inkubaciji. Gena PTI5 in 13LOX sta bila izbrana kot markerska gena za spremljanje odziva rastlin krompirja na B. subtilis, saj je bilo njuno izražanje signifikantno inducirano v listih in koreninah rastlinah krompirja inokuliranih z B. subtilis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times