Affordable Access

Vpliv širine branik smrekovine na vezavo bakrovih pripravkov za les

Authors
  • Jug, Samo
Publication Date
Jul 11, 2014
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Bakrove spojine, kljub slabi vezavi v les, spadajo med najbolj razširjene in učinkovite aktivne sestavine zaščitnih pripravkov. Za izboljšanje vezave bakrovim pripravkom dodajamo amine, najpogosteje etanolamin. Raziskovali smo vpliv širine branik smrekovine na vezavo bakrovih pripravkov v les. Vzorce smrekovine smo s postopkom polnih celic impregnirali z 2 različnima pripravkoma: komercialnim Silvanolinom in vodno raztopino modre galice 3 različnih koncentracij. Impregnirane vzorce smo 4 tedne sušili, nato pa izprali po standardni metodi SIST EN 1250/2. Z atomsko absorbcijsko spektroskopijo smo določili delež v izpirkih izločenega bakra. Ugotovili smo, da se pri vzorcih s širšimi branikami izpere več bakrovih učinkovin kot pa pri vzorcih z ozkimi. Prav tako smo potrdili, da se je izpralo več bakrovih učinkovin iz vzorcev impregniranih z vodno raztopino bakrovega(II) sulfata kot pa iz vzorcev prepojenih s komercialnim pripravkom Silvanolin. Ta rezultat potrjuje, da etanolamin izboljša vezavo bakra v les in tako posledično vpliva na manjše izpiranje bakrovih učinkovin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times