Affordable Access

Vpliv postprodukcije na čustveno zaznavo pri portretni fotografiji

Authors
  • Kolar, Nino
Publication Date
Sep 03, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti in analizirati zaznavo čustev v portretni fotografiji. V obzir smo vzeli vse morebitne spremenljivke, ki bi na testirance lahko vplivale, in se jih poskušali znebiti. Z upoštevanjem vseh spremenljivk smo uspeli priti do natančnih rezultatov, ki so prispevali k relevantnosti diplomskega dela. V teoretičnem delu smo sprva naredili kratek pregled zgodovine portretne fotografije, nakar smo se nekoliko poglobili v začetke in razvoj postprodukcije. Veliko večji poudarek smo namenili čustvom in prikazovanju le-teh s pomočjo obrazne mimike. Preučili smo teorije, ki dokazujejo univerzalnost sedmih izraznih mimik, na katere smo se tudi osredotočili v eksperimentalnem delu. Pregledali smo tudi teorije barv, kontrasta in drugih parametrov, ki smo jih prav tako upoštevali v postprodukciji. Vse fotografije so bile zajete v fotografskem studiu. Uporabili smo štiri modele, dve ženski in dva moška. Svetloba v fotografskem studiu je bila konstantna, saj smo se na tak način znebili neželenih spremenljivk. Vsak izmed modelov je prikazal sedem čustev (veselje, jezo, žalost, gnus, presenečenje, strah, prezir). Vsi modeli so bili na enaki poziciji in pod enako svetlobo. Tako smo zagotovili enake neobdelane fotografije. Kasneje smo v programskem orodju Adobe Lightroom Classic CC vse fotografije obdelali. Spremembe smo izvajali pri štirih lastnostih, ki so: osvetljenost, kontrast, ravnovesje beline in nasičenost. Pri vsaki izmed teh lastnosti sta bili dve različici obdelave, ena s povišano vrednostjo obdelave in ena z reducirano vrednostjo. Vsaka fotografija je imela osem obdelav. V naboru smo tako imeli skupno 252 fotografij. Ustvarili smo ankete, s katerimi smo preverili zaznavo čustev. Vsako izmed anket je rešilo 15 različnih ljudi, skupno torej 135. Rezultate smo nato s pomočjo Excela primerno obdelali in jih razvrstili v preglednice. Nato smo izvedli še test, pri katerem testiranci niso ugotavljali čustev, ampak so med pari fotografij morali izbrati, kateri tip obdelave se jim zdi bolj smiseln za določeno čustvo. Na podlagi vseh podatkov smo izvedli analizo in prišli do končnih ugotovitev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times