Affordable Access

Vpliv pandemije covid-19 na zdravstvene delavce

Authors
  • Krajačić, Denis
Publication Date
Oct 03, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Covid-19 je virusna bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-2. Marca 2020 je bila zaradi izbruha razglašena svetovna pandemija. Ker samo z zaščitnimi ukrepi ni mogoče preprečiti širjenja bolezni, je pomembno cepljenje prebivalstva za dosego kolektivne imunosti. Covid-19 vpliva na vse vidike javnega in zasebnega življenja. Predvsem je do dobra posegel v zdravstveni sistem in ga postavil pred velik izziv. Po vsem svetu hitra rast števila okuženih s covid-19 povzroča izgube življenj in trpljenje ljudi. Telemedicina je postala bistvena vstopna točka v proces diagnoze, triaže in zdravljenja. Namen: Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv pandemije covid-19 na zdravstvene delavce. Cilja diplomskega dela ta opredeliti vpliv pandemije covid-19 na psihično zdravje zdravstvenih delavcev in opredeliti vpliv covid-19 na delo zdravstvenih delavcev. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom domače in tuje literature iz izbranega področja. Za pregled so bili uporabljeni strokovni in znanstveni članki. Iskanje literature je bilo izvedeno v iskalnikih PubMed, Medline, Cinahl with full text ter COBIB.si. Iskanje je potekalo od avgusta do septembra 2021. Iskanje je potekalo od avgusta do septembra 2021. Kriteriji, ki so bili uporabljeni pri iskanju, so bili starost literature (do 5 let), ujemanje ključnih besed, pregledni ali izvirni znanstveni in strokovni članki. Rezultati: Covid-19 ima velik vpliv na psihično zdravje zdravstvenih delavcev, največji vpliv ima na izvajalce zdravstvene nege. Imajo težave z nespečnostjo, tesnobo, strah jih je, da bi okužili sebe in družinske člane, trpijo za izgorelostjo, anksioznostjo in post-travmatskim stresom. Tisti, ki delajo na covid deloviščih, so poročali o višjih stopnjah prej naštetih simptomov. Napovedovalci čustvene izčrpanosti in depersonalizacije so ženski spol, delo medicinske sestre v bolnišnici, stik z bolniki s covid-19. Za zaščito zdravstvenih delavcev so pomembni zgodnja ocena in preventivni ukrepi za izboljšanje psihičnega zdravja. Covid-19 vpliva tudi na delo zdravstvenih delavcev. Nujna je ureditev delovnih pogojev - dovolj časa za odmor, sobe za počitek, prigrizki in čas za sprostitev ter komunikacija vodstva z zaposlenimi in medosebna podpora. Covid-19 nudi edinstveno možnost učenja za celoten zdravstveni sektor. Razprava in zaključek: Zdravstveni delavci doživljajo psihične težave in potrebujejo pomoč pri spopadanju s pandemijo covid-19. Poleg izobraževanj o delo s covid-19 bolniki bi na slovenskem področju lahko več poudarka dali na izboljšanje delovnih pogojev in na ukrepe za izboljšanje psihičnega zdravja zdravstvenih delavcev, saj bodo posledice, ki jih ima covid-19 za zdravstvene delavce, vidne še mnogo let. Trenutno je potrebno zaščititi zdravstvene delavcev, da niso izpostavljeni nasilju in imajo možnost za sprostitev, ko niso na delovnem mestu. Nekaj sprememb je bilo vpeljanih, prostora za izboljšavo je ogromno.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times