Affordable Access

Vpliv mikoriznih gliv na preživetje in rast sadik doba (Quercus robur L.)

Authors
  • Podvinšek, Suzana
Publication Date
Sep 20, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Hrast dob (Quercus robur L.) je poleg gradna najbolj razširjena vrsta hrasta tako v Evropi kot v Sloveniji. V Arboretumu Volčji Potok so v preteklosti že večkrat poskusili z njegovim zasajanjem, vendar je bilo preživetje sadik slabo. Jeseni 2015 so iz Italije uvozili in posadili 49 sadik doba, visokih med 4 in 5 m. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali inokulacija z mikoriznimi glivami vpliva na preživetje sadik po enem letu in ali obstajajo razlike v višinski ter debelinski rasti po enem letu med neinokuliranimi in inokuliranimi sadikami. 18 hrastovih sadik je bilo dobavljenih v loncih in 31 s koreninskimi balami. Sadike obeh tipov so posadili ločeno in jih oštevilčili. Naključno smo izbrali 10 sadik v loncih ter 10 sadik s koreninskimi balami in jih po saditvi inokulirali z glivami, prisotnimi v produktu ectovit. Meritve smo izvedli dvakrat / pred rastjo, ko smo merili prsni obseg in višino dreves iz drevesnice, ter po prvi rastni sezoni, ko smo merili prsni obseg dreves in njihov enoletni višinski prirastek. V enem vegetacijskem obdobju so preživele vse sadike, kar pomeni, da vpliva inokulacije z ectovitom na preživetje v tem času ni bilo. Inokulirane sadike po prvem letu niso kazale značilno različnega debelinskega prirastka, višinski prirastek inokuliranih sadik pa je bil v prvem letu značilno manjši od prirastka neinokuliranih sadik.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times