Affordable Access

Vpliv lastnosti lužil na luženje češnjevega lesa

Authors
  • Žerjav, Boris
Publication Date
Jul 11, 2014
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, je v lesnopredelovalni in pohištveni industriji povzročila veliko težav. Podjetja bodo v prihodnosti prisiljena uskladiti emisije hlapnih organskih spojin z vrednostmi, določenimi v Uredbi. V podjetju Stilles, kjer izdelujejo stilno pohištvo in opremljajo objekte po naročilu, se je pri uvajanju vodnih premaznih sredstev pojavil problem neenakomernega obarvanja površine češnjevega lesa z vodnimi lužili. Da bi poiskali vodno lužilo, ki bo enakomerno obarvalo površino, smo preizkušali lužila različnih proizvajalcev. Merili smo površinsko napetost lužil, gostoto, delež suhe snovi, navzem pripravkov ter vizualno ocenili vzorce iz češnjevega lesa, ki smo jih lužili z novimi lužili. Vzorec, lužen z lužilom proizvajalca Helios, z oznako št. 5, je dosegel najbolj enakomerno obarvanje teksture.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times