Affordable Access

Vpliv kaolina na kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk'

Authors
  • Hoblaj, Sara
Publication Date
Feb 18, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zaradi podnebnih sprememb se srečujemo z vedno daljšimi obdobji suše, ki lahko negativno vplivajo na kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.). V letu 2021 smo v Baredih na sorti 'Refošk' preizkušali učinkovitost kaolina pri zmanjšanju sušnega stresa in njegov vpliv na kakovost grozdja in vina. Predvsem nas je zanimalo, kako tretiranje s kaolinom vpliva na vsebnosti sekundarnih metabolitov v grozdju in posledično tudi vinu. Kaolin smo na trte nanesli trikrat: 31. 7. (30 g/L), 14. 8. (20 g/L) in 28. 8.2021 (20 g/L). V poskus je bilo vključenih 25 tretiranih trt s kaolinom in 25 trt, ki so predstavljale kontrolo (tretiranje z vodo). Poskus je bil izveden v 10 blokih, petkontrolnih in pet tretiranih s kaolinom. V tehnološki zrelosti smo opravili trgatev in grozdje odpeljali v klet. V kleti smo jagode ločili od pecljevine, jih drozgaliter naredili prve analize. Nato smo pričeli z mikrovinifikacijo, ki je potekala 24 dni pri temperaturi 18 °C. Vsakodnevno smo spremljali potek fermentacije in potapljali klobuk. Po končani maceraciji smo vino pretočili in pustili, da povre do konca. Po končani fermentaciji smo vino žveplali in stekleničili ter naredili zaključne analize. Analize so bile narejene na WineScanTM, spektrofotometru in HPLC. Po statistični obdelavi podatkov smo ugotovili, da med kontrolo in kaolinom ni statistično značilnih razlik v vsebnosti skupnih sladkorjev, skupnih kislin, fenolnih spojin in drugih proučevanih parametrih v grozdju. Tudi pri vinu ni bilo statistično značilnih razlik med kontrolo in kaolinom. Zaključili smo, da kaolin nima negativnega vpliva na kakovost grozdja in vina.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times