Affordable Access

Vpliv kajenja cigaret v nosečnosti na nastanek hipertenzivnih motenj

Authors
  • Weiss Žabot, Anja
Publication Date
Oct 15, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: V sodobnem času je kajenje cigaret velik dejavnik tveganja za javno zdravje in pri ljudeh povzroča psihološko in biološko odvisnost. Kajenje cigaret v nosečnosti je vse pogostejše, povezujemo ga tudi z več razvojnimi zapleti ploda s povečanim tveganjem za kratkoročne in dolgoročne posledice. To vpliva tudi na zdravje nosečnic in nastanek nekaterih hipertenzivnih motenj. Namen: Želeli smo opisati vpliv kajenja cigaret v nosečnosti na nastanek hipertenzivnih motenj, kot so gestacijska hipertenzija, preeklampsija in eklampsija, ter predstaviti učinek kajenja matere na plod. Predstaviti želimo pomen preventivnega obveščanja medicinskih sester o zdravem načinu življenja in opustitvi kajenja pred nosečnostjo in/ali v nosečnosti. Metode dela: Uporabili smo deskriptivno metodo dela, s katero smo v podatkovnih bazah, kot so MedLine, CINAHL in Cochrane, iskali literaturo na podlagi ključnih besed, ki so se nanašale na nosečnost, hipertenzivne motnje, preeklampsijo, eklampsijo, zdravstveno nego in babištvo. V analizo je vključena literatura v angleškem in slovenskem jeziku, objavljena od leta 2011 do marca 2020. Uporabili smo 15 strokovnih, izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, ki so dostopni v celotnem besedilu. Rezultati: Kajenje cigaret v nosečnosti je vse pogostejše med manj izobraženimi mladostnicami, ki so socialno-ekonomsko prikrajšane, pri čemer navadno kadita eden ali oba starša in/ali partner. Zaradi kajenja se pojavijo razlike pri novorojenih otrocih, saj so otroci kadilk manjši, lažji, večinoma se rodijo pred rokom poroda. Kajenje vpliva na pojav hipertenzivnih motenj. V pregledu literature smo naleteli tudi na primere, v katerih kajenje zmanjšuje pojavnost preeklampsije. Razprava in zaključek: V zdravstvu bi potrebovali programe za opustitev kajenja v nosečnosti, s katerimi bi lažje pridobivali podatke, vodili nosečnico in ji dajali občutek samokontrole nad lastnim zdravjem. S programom bi hkrati pripomogli k pozitivnemu izidu nosečnosti, poroda, s tem bi bili korak bližje vzgoji zdrave generacije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times